Kredyty

Bankowość elektroniczna Bre Bank


BRE Bank oferuje nowoczesne kanały komunikacji klienta z bankiem, które pozwalają efektywnie zarządzać finansami.
BRE Bank proponuje rozwiązania wykorzystujące założenia systemów Home Banking lub narzędzia typu iBanking, oparte o technologie internetowe.

 

Platforma bankowości elektronicznej iBRE

iBRE to internetowa platforma bankowości udostępniająca wiele produktów i usług bankowych za pomocą jednego kanału dostępu. iBRE spełnia wymagania zarówno wielkich korporacji, jak i małych średnich  firm oraz indywidualnych klientów korzystających z usług private banking.

System zapewnia klientom banku możliwość zarządzania środkami finansowymi w oparciu o dostęp on-line do aktualnych informacji rynkowych i szeroki wachlarz funkcji transakcyjnych.

Współpraca z BRE Bankiem może odbywać się w oparciu o podpis elektroniczny, składany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego dowolnego wystawcy.

Elastyczny system administrowania uprawnieniami użytkowników oraz elektroniczna karta wzorów podpisów umożliwiają dostosowanie iBRE do specyficznych struktur organizacyjnych.

iBRE Banking – jest głównym modułem iBRE, majćym w sobie cechy transakcyjne oraz komunikacyjne. Pozwala zarządzać dowolną strukturą rachunków i realizacją zleceń.
iBRE Trade Finance – moduł umożliwiający składanie i przeglądanie elektronicznych zleceń i dyspozycji transakcji finansowania handlu.
iBRE FX – negocjowane transakcje wymiany walut on-line. Gwarancja najlepszego kursu. Rozwiązanie dla firm, które realizują lub otrzymują płatności w walutach obcych.

iBRE Connect – umożliwia zarządzanie pełnym cyklem realizacji płatności, dostęp do aktualnych sald rachunków, pobieranie bieżących i historycznych wyciągów bankowych MT940, tabel kursowych oraz komunikację z bankiem.

iBRE Connect Classic – jest skierowany do firm szukających pełnej automatyzacji wymiany danych z Bankiem oraz ceniących sobie pracę we własnym środowisku informatycznym. Moduł umożliwia wysyłkę plików ze zleceniami do platformy bankowości internetowej iBRE, a także pobieranie raportów, wyciągów i innych plików do systemów finansowych firmy.

iBRE Invoice.NET – to internetowy moduł prezentacji faktur, umożliwiający elektroniczne wystawianie i prezentacje faktur, wraz z możliwością ich akceptacji i zapłaty przez dłużnika. 

iBRE Trade Finance umożliwia składanie i przeglądanie elektronicznych zleceń i dyspozycji dotyczących transakcji finansowania handlu: operacji dokumentowych, gwarancji własnych, poręczeń standardowych oraz niestandardowych.

iBRE Depo Plus – to produkt stworzony z myślą o sądach i prokuraturach. To rozwiązanie, które nalicza odsetki od pojedynczych depozytów z poziomu systemu finansowo-księgowego klienta.

iBRE Cash – moduł przeznaczony do obsługi zleceń gotówkowych. Pozwalana na składnie dyspozycji awizacji wpłaty i wypłaty otwartej, zamkniętej lub zamiany gotówki z możliwością  jednoczesnego śledzenia statusu realizowanego zlecenia.
iBRE Card – pozwala na efektywne zarządzanie kartami biznesowymi pracowników. Dzięki temu firma posiada stały dostęp do portfela wydanych kart wraz z możliwością podglądu dostępnych środków, limitów oraz pełnej historii wykonywanych przy ich użyciu operacji.
 
System bankowości elektronicznej BRESOK

BRESOK to system bankowości elektronicznej, stworzony z myślą o korporacjach, instytucjach i grupach holdingowych, umożliwiający korzystanie z zaawansowanych produktów bankowych z każdego komputera na którym został zainstalowany.

BRESOK pozwala na dokonywanie w formie elektronicznej płatności krajowych i zagranicznych, przekazów pocztowych, poleceń zapłaty, wpłat składek ZUS oraz umożliwia dysponowanie lokatami. System zapewnia całodobowy dostęp do bieżących informacji o saldach i obrotach na rachunkach, kursach walutowych, prognozach walutowych, stawkach referencyjnych, oprocentowaniu lokat, danych z rynku pieniężnego, notowaniach bonów skarbowych, a także – do podstawowych informacji nt. banku, takich jak adresy placówek, czy katalog oferty.

BRE Mass Payment to produkt stworzony dla przedsiębiorstw realizujących dużą liczbę poleceń przelewu w ramach jednego cyklu rozliczeniowego, jak również o firmach wymagających szczególnej dyskrecji w zakresie składanych zleceń (np. w przypadku zleceń płacowych).

BRE Mass Payment udostępniany jest wyłącznie w obrocie krajowym. Rozliczenia mogą być prowadzone jedynie w złotówkach i obejmować następujące rodzaje operacji bankowych:

  • przelewy zewnętrzne na rzecz kontrahentów posiadających rachunki w innych bankach krajowych rozliczane poprzez system ELIXIR oraz system SORBNET
  • przelewy wewnętrzne na rzecz kontrahentów posiadających rachunki w BRE Banku, w tym przelewy kierowane do mBanku oraz MultiBanku