Kredyty

Bankowość elektronicza Bank Ochrony Środowiska


Bank Ochrony Środowiska przygotował dla klientów system bankowości elektronicznej, umożliwiającej dostęp do konta 24 godz. na dobę.

BOŚBank24 Twoje e-Konto

BOŚBank24 Twoje e-Konto – to system dostępu do konta przez internet. Za pomocą bankowości internetowej klient może z dowolnego miejsca na świecie kontrolować swój rachunek bieżący.

BOŚBank24 Twoje e-Konto umożliwia:

 • sprawdzanie sald i historii transakcji na rachunkach bieżących, depozytowych oraz kredytowych,
 • realizowanie przelewów bieżących i odroczonych,
 • realizowanie przelewów do bossa.pl (Dom Maklerski BOŚ S.A.),
 • składanie i zmianę zleceń stałych,
 • realizowanie przelewów bieżących i odroczonych do ZUS i US,
 • realizowanie przelewów zagranicznych – walutowych,
 • realizowanie szybkich płatności internetowych ” Płać z BOŚ”,
 • realizację doładowań telefonów komórkowych,
 • otwieranie/zrywanie lokat terminowych,
 • obsługę karty kredytowej,
 • pobieranie potwierdzeń wykonanych transakcji w formacie PDF,
 • pobieranie wyciągów elektronicznych w formacie PDF,
 • eksport historii rachunków bieżących, depozytowych oraz kredytowych w formacie PDF, XML,CSV, TXT (TAB), QIF,
 • import przelewów w formacie elixir lub liniowym,
 • tworzenie i edytowanie szablonów przelewów, w tym szablonów dostępnych w usłudze telefonicznej TeleBOŚ,
 • zbiorcze podpisywanie transakcji – opcja Koszyk.

 

Bank udostępnia system bankowości internetowej BOŚBank24 Twoje e-Konto w dwóch wariantach, aktywnym i biernym, w zależności od wybranego sposobu zabezpieczania dostępu do usługi.

 

BOŚBank24 iBOSS

BOŚBank24 iBOSS jest to nowoczesny systemem bankowości internetowej, który umożliwia zarządzanie finansami z siedziby firmy lub dowolnego miejsca. Przeznaczony jest dla Klientów segmentu korporacyjnego, małych i średnich przedsiębiorstw, a także podmiotów sektora finansów publicznych posiadających rachunek w BOŚ S.A.

System BOŚBank24 iBOSS umożliwia różnicowanie praw użytkowników pracujących w systemie i integrację z systemami finansowo-księgowymi czy kadrowo-płacowymi (import / eksport plików).

System BOŚBank24 iBOSS umożliwia zarządzanie rachunkami firmy oraz pozwala uzyskać dostęp do bieżącej i  historycznej informacji o operacjach i saldach. Zapewnia również obsługę zleceń takich jak przelewy krajowe, przelewy zagraniczne, polecenie zapłaty, przelewy do ZUS, przelewy podatku, a także zakładanie lokat terminowych, podgląd rachunków kredytowych  i  kart płatniczych, uzyskiwanie informacji m.in. o kursach wymiany walut, oprocentowaniu, itp.