Kredyty

Bankowość elektroniczna Bank BPH


Za pomocą różnych kanałów elektronicznych Bank BPH zapewnia swoim Klientom bezpieczny dostęp do rachunków, kart, lokat i innych produktów.

Sez@m to System Internetowy oferowany klientom indywidualnym, dzięki któremu klient posiada pełny dostęp do informacji m.in. o rachunkach, lokatach, kredytach, przelewach. System pozwala robić zakupy w sklepach internetowych za pomocą usługi Przelew z BPH, doładować telefon.

Serwis internetowy GEM24 to pełna, bezpłatna informacja o rachunku bez wychodzenia z domu. Można tam znaleźć takie informacje jak:

 • ilość środków dostępnych na karcie,
 • wysokość zaciągniętego kredytu,
 • wysokość przyznanego limitu na karcie,
 • historie przeprowadzonych transakcji,
 • elektroniczną wersję zestawienia transakcji z możliwością wydruku,
 • harmonogram spłat.

 

Ponadto serwis internetowy GEM24:

 • umożliwia aktywację karty kredytowej i wykonywanie przelewów z rachunku karty,
 • prezentuje indywidualną ofertę kredytową, z możliwością uzyskania kredytu bez wychodzenia z domu,
 • przypomina Klientowi o zaległej racie i umożliwia zadeklarowanie daty jej spłaty,
 • posiada funkcję „bezpiecznych wiadomości” umieszczanych przez Bank bezpośrednio w serwisie,
 • udostępnia wzory druków związane z obsługą danego kredytu,
 • umożliwia zmianę danych kontaktowych

Kolejnym kanałem dostępu do rachunku jest bankowość telefoniczna. Dostępna jest pod numerem 801 889 889  lub 58 300 75 00.
Dzwoniąc na Infolinię można uzyskać informacje w Telefonicznym Systemie Obsługi Klienta (IVR) dostępnym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu lub skontaktować się bezpośrednio z konsultantem.

WAP umożliwia dostęp do Systemu Internetowego Sez@m przez telefon komórkowy z obsługą WAP.  Klient, który przez telefon zaloguje się na na stronie Banku BPH uzyska takie funkcje jak:

 • obsługa rachunków bieżących (przeglądanie listy rachunków i ich szczegółów, przeglądanie bieżących operacji, historii rachunku, wykonywanie przelewów zdefiniowanych w Systemie Internetowym i udostępnionych w WAP),
 • obsługa lokat (przeglądanie lokat i ich szczegółów, zakładanie, przedłużanie, zamykanie i zrywanie lokat)
 • informacje o rachunkach kredytowych
 • informacje o kartach kredytowych lub obciążeniowych
 • zarządzanie usługą (zmiana hasła PIN, blokowanie usługi, Log operacji).

 

Klienci Banku BPH mogą również wybrać formę dostępu do rachunku poprzez SMS. Dostęp do rachunku przez SMS oferuje następujące możliwości:

 • informacje o rachunkach (stan salda, 5 ostatnich operacji),
 • obsługa przelewów (wykonywanie przelewów i przeglądanie listy przelewów zdefiniowanych udostępnionych w SMS),
 • informacje o kartach kredytowych
 • pomoc w postaci informacji o komendach usługi SMS.

 

Samoobsługowe Terminale Transakcyjne – to urządzenia znajdujące się w oddziałach banku umożliwiające następujące czynności:

Karta Debetowa (usługa dostępna dla rachunków osobistych):

 • przeglądanie wraz z możliwością wydruku historii rachunków osobistych,
 • przygotowywanie i wykonywanie przelewów jednorazowych,
 • przeglądanie, tworzenie, anulowanie i modyfikacja przelewów odroczonych,
 • przeglądanie, tworzenie, anulowanie i modyfikacja przelewów zdefiniowanych,
 • widoczna lista przelewów zdefiniowanych poprzez System Internetowy Sez@m,
 • zakładanie, przeglądanie, przedłużanie lokat,
 • przeglądanie oraz możliwość wydruku historii rachunków kredytowych

 

Karta kredytowa:

 • przeglądanie listy kart,
 • przeglądanie szczegółów rachunku karty kredytowej
 • przeglądanie historii transakcji karty,
 • wykonywanie przelewów jednorazowych z rachunku karty kredytowej,
 • wykonywanie przelewów zdefiniowanych z rachunku karty kredytowej